Sam och Aaron Taylor-Johnson om varför deras relation fungerar trots 23-års ålder gap

'Med Aaron kändes det bokstavligen som om vi var så anslutna, direkt', förklarade Sam.