Alan Thickes änka 'ville inte leva' efter sin död

Tanya Callau återkallade sin sista dag med Thicke.