Kvinnlig regissör stämmer M. Night Shyamalan för att ha påstått stjäla hennes film

'Resultatet av denna karikatur av det manliga blicken är den fullständiga bastardiseringen av Gregorinis arbete.'

Verkliga nyhetsankare väger in på 'The Morning Show'

'Min enda oro för detta var att se till att ankarets fru är vacker.'