Påstådda pistolskott utlöser vid framtida konsert

Polisen och arenatjänstemännen sa att buller som åtföljer demonteringen av scenen var skylden för kaoset.