Brandon Marshall och hustru hjälper till att skaffa rekord 6,8 ​​MUSD för Child Mind Institute

Marshall, som har kämpat sina egna slag med gränsöverskridande personlighetsstörning, var värd för Child Advocacy Award Dinner's auktion.