Carnegie Deli pop-up har en väntelista på 6 000 personer

Det finns 6 000 personer på väntelistan för att komma in på platsen, som går igenom lördagen.