Cfd

Terry Richardson anklagare 'kände sig sjuk' efter att Tom Ford försvarade honom

'Det var en helt hemsk kommentar att göra,' sa Caron Bernstein.