Tyra Banks lämnar sjunkande talkshow 'FABLife'

Bankerna kommer att förbli som verkställande producent till och med december.