Hur Tom Cruises barn är rockstjärnor i Scientologivärlden

Kryssningsbarnens ökade synlighet i religionen - som sägs kämpa genom en 20-årig medlemskapsnedgång - skickar ett kraftfullt meddelande.

Scientologer anser Tom Cruise för att vara en 'guddom'

Kryssning sägs vara 'betraktad som en gudom inom Scientologi.'