Som 79-åring går Kenny Rogers i pension eftersom 'jag kan inte göra det som jag brukade göra'

'Jag svor att jag skulle göra det tills jag började generera mig själv,' sade Rogers.