Den hemliga upstate-gruppen hade Gillibrands pappa i lön

Lagstiftarens pappa, Doug Rutnik, arbetade som advokat för Nxivm i fyra månader 2004.