Monty Python firar 'Life of Brian', hedra den lidande Terry Jones

Jones diagnostiserades 2015 med en form av demens som försämrar förmågan att tala.