Ray Js 'oförstörbara' glasögon bryts lätt under intervjun

Efter sekunder av besvärlig tystnad svarade realitystjärnan nonchalant: 'Jag bryr mig inte.'